Intens verdrietig zijn we nu onze prachtige lieve Karin Woudstra niet meer bij ons is.
Ze is een inspiratie en voorbeeld voor ons en vele anderen.
Haar warme energie blijft altijd door Stichting Steuntje stromen.
Ons nieuwe logo is een blijvende herinnering aan Karin.Wie is Steuntje?

“Steuntje” staat symbool voor een steuntje in de rug. Dit willen wij bieden aan mensen met verschillende vormen van ziektes en de nasleep of gevolgen daarvan. Een Steuntje in de rug op een mooie, warme en uitnodigende manier. Een steuntje met “inhoud” in een bijzondere verpakking. Steuntje bestaat uit een projectgroep van vier personen, ontstaan vanuit de organisatie: 'kanker wat dan en daarna'. Lees verder....


Wat doet Steuntje?

We willen mensen een steuntje in de rug geven op een mooie, warme en uitnodigende manier. Steuntje wil graag mensen uit de gemeente Tubbergen en omgeving in contact laten komen met elkaar en barrières verlagen waardoor een dialoog wordt bevorderd en vragen om hulp of steun makkelijker wordt.  In het proces van ziek zijn heeft ieder mens andere behoeftes. De een wil graag praten, de ander wil graag praktische hulp, weer een ander wordt blij van een op maat gemaakt trainingsprogramma om zelf weer fit te worden.

 

We willen mensen ondersteunen in hun eigen behoeftes om het proces van ziek zijn te doorleven. We geven mensen de mogelijkheid om in deze behoefte te voorzien door projecten met anderen, producten en diensten aan te bieden. Hieruit kan iemand zelf de gewenste ondersteuning kiezen en in contact komen met  specialistische hulpverleners en specialistische producten. Een steuntje is een  cadeautje in een mooie en uitnodigende verpakking met ” inhoud” aangeboden door mensen uit de eigen omgeving. Lees verder.......


Wie komt er voor in aanmerking?

Wij richten ons met name op patiënten met kanker uit de gemeente Tubbergen en omgeving en hun naasten. Omdat Steuntje ontstaan is vanuit de projectgroep “kanker wat dan en daarna” hebben wij onze projecten in 1e instantie hiervoor opgezet. Ook hebben wij voor dit jaar budget gekregen vanuit de Samenloop voor Hoop gemeente Tubbergen van het KWF. Er zijn via deze organisatie 4 projecten goedgekeurd die wij mogen gaan opzetten. Daarnaast gaan wij als groep ook nadenken over mogelijkheden om ook mensen met andere vormen van ziekte te steunen. In de loop van volgend jaar zal dit meer duidelijk worden en vorm krijgen.

 

Ben jij of ken jij iemand met de ziekte kanker en kun je wel een “Steuntje” gebruiken of gun je iemand een “Steuntje”, neem dan een kijkje op onze Steunagenda op deze website!