Ontspan, geniet, ontmoet en versterk je eigen regie.

 

Doelgroep: vrouwen die leven met of na kanker.
Doel:
Het doel van het project is ondersteuning en ontspanning bieden aan vrouwen met en na de ziekte
kanker en hen in contact brengen met andere vrouwen met kanker in de gemeente Tubbergen en omgeving.
Hierdoor ontstaat (h)erkenning, verbinding en ontmoetingen en gevoelens van eenzaamheid worden
gereduceerd. Door informatievoorziening versterken we de eigen regie van de vrouw met kanker.
We willen dat vrouwen met kanker die de draad weer op proberen te pakken en alle energie kunnen stoppen
in de zorg voor zichzelf en leren wat prioriteit voor hun is ( herstel, gezin, werk ...) door een ontspan- en verwenmoment aan te bieden.
We willen
 vrouwen leren lief voor zichzelf te zijn en goed voor zichzelf te zorgen. Door aanraking, massage voelt iemand nabijheid en contact met zichzelf. Door contact met lotgenoten vermindert het sociaal
isolement en het gevoel er alleen voor te staan.

 

Wat gaan we doen?
Op locatie “de Kroesweffer” te Vasse organiseren we een middag
waarbij we 6 vrouwen die leven met de ziekte kanker een steuntje in de rug geven.
Onderdelen van deze dag zijn: een goede lunch, een ontspannen en uitgebreide massage door een schoonheidsspecialiste,

ontspanning op de waterbedden, aandacht voor je welzijn en je lichaam  onder leiding van Karin ( oncologiefysiotherapeut.)
Tijd: 12:00 uur - 16: 00 uur incl koffie/thee en lichte lunch.
Waar: wellnessboerderij de Kroesweffer
Opgave of vragen: info@steuntje.nl
Kosten: geen
Programma:
12:00            beginnen met koffie, kennismaking met elkaar. 

12:30            lunch
13 00:           3 dames in behandeling bij de schoonheidsspecialiste
                      3 dames gaan mee met Karin
14.00 :          thee/ koffie    
14:15:           3 andere dames in behandeling
                      3 andere dames mee met Karin
15:15:           gezamenlijke afsluiting

De liefde van de man gaat door de maag


Doelgroep: Mannen die kanker hebben of hebben gehad.
Doel:
We willen het sociaal isolement van mannen met kanker doorbreken en hen in contact brengen met
andere mannen uit de gemeente Tubbergen en omgeving. We stimuleren lotgenotencontact met andere mannen
en zorgen voor informatievoorziening en een luisterend oor. Hiermee versterken we de eigen regie
van de man.
Voor mannen met en na kanker gaan we een kookworkshop organiseren. Tijdens de kookworkshop is
er een psychosociaal coach aanwezig die de mannen kan ondersteunen. Tevens zal er een
oncologiefysiotherapeut aanwezig die vragen ten aanzien van lichamelijke klachten tijdens of na de
behandeling kan beantwoorden.
Op deze manier hopen we mannen met dezelfde ziekte met elkaar in verbinding te brengen en zo te
zorgen voor (h)erkenning en een luisterend oor.

Datum: 7 september 2023
Tijd: 16.00
Waar: Kookstudio Mariaparochie
Kosten: geen
Opgave:info@steuntje.nl

 

Informatieavond

 

Doelgroep: patiënten en hun naasten

Doel: 

We willen mensen uit de gemeente Tubbergen en omgeving  in contact brengen met specialistische hulpverleners en met elkaar. We willen hen informatie geven over de gevolgen van de ziekte en de behandelingen.

We stimuleren lotgenotencontact en bekendheid van patiëntenverenigingen.

 

Wat gaan we doen?

Wij willen in 2024 een informatieavond houden voor patiënten en familieleden/naasten.

De avond heeft een interactief karakter waardoor er ruimte is voor persoonlijke vragen en verhalen.

Op een avond zullen twee professionals aanwezig zijn die een interactieve lezing/workshop geven. De professionals kunnen medisch specialisten zijn ((mamma)chirurg, oncoloog,plastisch chirurg ) of andere professionals (oncologiefysiotherapeut, bedrijfsarts consulent oncologie, re-integratie specialist, psychosociaal coach, maatschappelijk werker, creatief therapeut).

Deze avonden worden georganiseerd in samenwerking met patiëntenverenigingen voor patiënten met kanker. Na afloop is er tijd voor een drankje en gesprekken met elkaar.

Datum: nog niet bekend

Waar: 

Herterij Twente in Geesteren

Tijd: 20.00, inloop vanaf 19.30

 

Kosten: geen

Opgave: info@steuntje.nl

 

Raak me aan


Doelgroep: Mannen en vrouwen in een palliatief, terminaal stadium 
Doel:

Door aanraking en een zachte massage kan iemand zijn lichaam beter ontspannen. Door aanraking
een zachte massage voelt iemand nabijheid en contact met zichzelf waardoor gevoelens van
eenzaamheid en isolement kunnen verminderen.
Wat gaan we doen?
Voor  patiënten met kanker in de palliatieve fase wordt in overleg een zachte massage gegeven voor de duur van 60 minuten.

Na afloop van de behandeling is er de mogelijkheid om een individueel gesprek aan te gaan

met een een psychosociaal coach en/of een oncologiefysiotherapeut over psychosociale en lichamelijke klachten.

Hierdoor wordt een luisterend oor geboden voor de
psychosociale en lichamelijke klachten en de emoties die de patiënt kan ervaren. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Karin Hemmer: info@steuntje.nl. Geeft u hierbij
aan of u behoefte heeft aan een gesprek met psychosociaal coach en/of de oncologische
fysiotherapeut.

Het is ook mogelijk dit samen met uw naaste te doen.
In overleg bepalen we samen tijd en datum. Er zijn geen kosten aan verbonden. Dit project vindt plaats bij
wellnessboerderij “de Kroesweffer” te Vasse.