Onze Visie

Als mens kom je, wanneer je ziek wordt, vaak in een eenzame positie. Werk, collega’s , hobby’s zijn vaak moeilijk uit te voeren. Ziek zijn is soms een eenzaam proces en juist dan heb je behoefte aan steun en warmte. Wij hebben ervaren dat veel mensen uit de gemeente Tubbergen en omgeving  het  moeilijk vinden om hulp te vragen. Daardoor dragen zij meestal  de last zelf/samen met het gezin en familie. Aan de andere kant is er in de gemeente Tubbergen en omgeving een sterke saamhorigheid naar elkaar toe. Wij willen deze saamhorigheid verbinden met de mens die ziek is. Wij willen samen met de dorpsgenoten, clubleden, collega’s etc. iemand een steuntje in de rug geven door steun en hulp te bieden dichtbij huis.

 

Wat doet Steuntje?

We willen mensen een steuntje in de rug geven op een mooie, warme en uitnodigende manier. Steuntje wil graag mensen uit de gemeentes Tubbergen/Dinkelland en omgeving in contact laten komen met elkaar en barrières verlagen waardoor een dialoog wordt bevorderd en vragen om hulp of steun makkelijker wordt.  In het proces van ziek zijn heeft ieder mens andere behoeftes. De een wil graag praten, de ander wil graag praktische hulp, weer een ander wordt blij van een op maat gemaakt trainingsprogramma om zelf weer fit te worden. We willen mensen ondersteunen in hun eigen behoeftes om het proces van ziek zijn te doorleven. We geven mensen de mogelijkheid om in deze behoefte te voorzien door projecten met anderen, producten en diensten aan te bieden. Hieruit kan iemand zelf de gewenste ondersteuning kiezen en in contact komen met  specialistische hulpverleners en specialistische producten. Een steuntje is een  cadeautje in een mooie en uitnodigende verpakking met ” inhoud” aangeboden door mensen uit de eigen omgeving.

 

Een steuntje is een cadeautje in een mooie, uitnodigende verpakking met inhoud. 

 

Hoe doen wij dit?

 1. Er is een initiatief voor een programma bij één van de partners of bij de projectgroep zelf. Of er is iemand die zelf ondersteuning zoekt of een bon van Steuntje voor een zieke uit zijn/haar omgeving.
 2. Het initiatief wordt met betrokkenen uitgewerkt.
 3. Er wordt door de projectgroep een projectplan gemaakt.
 4. Er wordt door de projectgroep financiering/verdienmodel bijgezocht.
 5. Er kan gedoneerd worden voor de verschillende initiatieven, zie onze pagina: “steunen”. (link knop)
 6. Het project, de dienst of het product wordt uitgerold. De  ZZPers/professionals worden ingezet. Zij werken voor een vastgesteld tarief.
 7. De ZZPers/profesessionals betalen een fee over de geleverde diensten aan Steuntje.
  Hierdoor is Steuntje in staat te blijven innoveren.

 

Hoe kunt u een "Steuntje" aanvragen:

 1. U zoekt ondersteuning, of u wilt een bon van Steuntje aanvragen, voor een zieke in zijn/haar omgeving.
 2. Er kan gekozen worden uit de verschillende producten, diensten of projecten op deze website.
 3. Wanneer u deze aanklikt, uw gegevens invult, neemt de projectgroep contact met u op.

 

Wie komt ervoor in aanmerking?

In het jaar 2019/2020 richten wij ons met name op patiënten met kanker uit de gemeente Tubbergen en hun naasten. Omdat Steuntje ontstaan is vanuit de projectgroep “kanker wat dan en daarna” hebben wij onze projecten in 1e instantie hiervoor opgezet. Ook hebben wij voor dat jaar budget gekregen vanuit de Samenloop voor Hoop gemeente Tubbergen van het KWF. Er zijn via deze organisatie 4 projecten goedgekeurd die wij inmiddels hebben opgezet. Ook mensen uit andere gemeenten in Twente zijn inmiddels welkom bij Stichting Steuntje. Daarnaast gaan wij als groep ook nadenken over mogelijkheden om ook mensen met andere vormen van ziekte te steunen. In de loop van volgend jaar zal dit meer duidelijk worden en vorm krijgen.

Ben jij of ken jij iemand met de ziekte kanker en kun je wel een “Steuntje” gebruiken of gun je iemand een “Steuntje”, neem dan een kijkje op onze Steunagenda op deze website! (link naar knop)