Onze Visie

Als mens kom je, wanneer je ziek wordt, vaak in een eenzame positie. Werk, collega’s , hobby’s zijn vaak moeilijk uit te voeren. Ziek zijn is soms een eenzaam proces en juist dan heb je behoefte aan steun en warmte. Wij hebben ervaren dat veel mensen uit de gemeente Tubbergen en omgeving  het  moeilijk vinden om hulp te vragen. Daardoor dragen zij meestal  de last zelf/samen met het gezin en familie. Aan de andere kant is er in de gemeente Tubbergen en omgeving een sterke saamhorigheid naar elkaar toe. Wij willen deze saamhorigheid verbinden met de mens die ziek is en zijn naaste. Wij willen samen met de dorpsgenoten, clubleden, collega’s etc. iemand een steuntje in de rug geven door steun en hulp te bieden dichtbij huis.

 

Wat doet Steuntje?

We willen mensen die ziek zijn en hun naaste een steuntje in de rug geven op een mooie, warme en uitnodigende manier. Steuntje wil graag mensen uit de gemeentes Tubbergen/Dinkelland en omgeving in contact laten komen met elkaar en barrières verlagen waardoor een dialoog wordt bevorderd en vragen om hulp of steun makkelijker wordt.  In het proces van ziek zijn heeft ieder mens andere behoeftes. De een wil graag praten, de ander wil graag praktische hulp, weer een ander wordt blij van een op maat gemaakt trainingsprogramma om zelf weer fit te worden. We willen mensen ondersteunen in hun eigen behoeftes om het proces van ziek zijn te doorleven. We geven mensen de mogelijkheid om in deze behoefte te voorzien door projecten met anderen, producten en diensten aan te bieden. Hieruit kan iemand zelf de gewenste ondersteuning kiezen en in contact komen met  specialistische hulpverleners en specialistische producten. Een steuntje is een  cadeautje in een mooie en uitnodigende verpakking met ” inhoud” aangeboden door mensen uit de eigen omgeving.

 

Een steuntje is een cadeautje in een mooie, uitnodigende verpakking met inhoud. 

 

 

Hoe kunt u een "Steuntje" aanvragen:

Door contact op te nemen met Steuntje

Steuntje | Postadres: Hardenbergerweg 132 7678 VS Geesteren (ov)

Tel:06-17826429: | Email: info@dekroesweffer.nl

 

Wie komt ervoor in aanmerking?

Ben jij of ken jij iemand met de ziekte kanker en kun je wel een “Steuntje” gebruiken of gun je iemand een “Steuntje”, neem dan een kijkje op onze Steunagenda op deze website! 

Ook hebben we activiteiten voor mensen met de ziekte MS. We staan open voor andere patiëntengroepen. Neem contact met ons op om dit te bespreken.